top of page

Politica de confidențialitate

Legile despre modul în care orice organizație sau companie poate utiliza datele tale s-a schimbat începând cu 25 mai 2018. Și noi, la debateX, facem eforturi ca datele tale să fie păstrate în siguranță.

 

Prin date cu caracter personal se înțelege orice fel de date prin care o persoană poate fi identificată: nume, prenume, adresă de email, date din buletin (CNP, serie, număr, adresă), telefon, imagine (avatar), adresă IP/MAC, date medicale, date biometrice, orientare sexuală, religie, convingeri politice, rasă, etc.

 

Vom detalia, mai jos, felul în care colectăm date personale, ce colectăm și în ce scop, precum și drepturile pe care tu, utilizatorul acestui website, le ai cu privire la ele.

Protecția datelor tale

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a lor, implementăm măsuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile și adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectăm/stocăm/prelucrăm.

 

În vederea îmbunătățirii măsurilor prezentate în actuala Politică de confidențialitate, depunem constant toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestui document, iar dacă ele sunt semnificative, acestea se vor regăsi în această secțiune a website-ului pe care o vom actualiza în timp util.

 

Vom testa și revizui periodic eficiența măsurilor pentru a proteja datele de pe debateX.ro față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Partajarea datelor

debateX este o antrepriză dezvoltată de Grupul EDUKON – un grup de companii și organizații ce desfășoară proiecte în zona educațională și în mod special promovează dezbaterile ca instrument educațional de dezvoltare a abilităților de gândire critică, argumentare și exprimare în public. 

 

Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele colectate către terți. Date fiind caracterul activității grupului și al organizării sale, entitățile care au acces la anumite date ale utilizatorilor acestui website pot fi:

 • Victor-Emanuel Beteringhe PFA

 • SC EDUKON SMARTER SRL

 • Asociatia EDUKON
   

Acele date despre utilizatorii acestui site la care terțe părți au acces sunt agregate și anonimizate (deci utilizatorii nu pot fi identificați). În cazurile aparte în care vreuna dintre entități solicită date într-o altă formă, ne asigurăm că cerem acordul dedicat utilizatorilor pentru împărtășirea lor și că încheiem cu respectivele entități contracte ce conțin clauze de confidențialitate.

În cazul în care suntem obligați de un act normativ (lege, statut, regulament, decizie) ordonanță sau hotărâre judecătorească să divulgăm date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinită fără informarea sau acordul persoanei vizate.

Scopul datelor solicitate

Prin formularele de pe website-ul debatex.ro îți solicităm doar datele necesare activității pentru care le colectăm (respectiv înscrierea la unul dintre cursurile pe care le organizăm) și le utilizăm doar dacă am primit acordul tău explicit. Mai jos detaliem, totuși, care sunt acestea și la ce ne folosesc:

 

 • Adresa de email: pentru a te ține la curent cu privire la activitățile și programele pe care le desfășurăm și pentru a-ți transmite informații necesare desfășurării cursurilor la care te-ai înscris sau ne-ai transmis că ești interesat;

 • Prenumele și numele: pentru crearea listelor de prezență și verificarea participanților de la cursurilor noastre;

 • Numărul de telefon: pentru a te putea contacta rapid, în cazul în care participi la cursurile noastre, în scopul informării cu privire la locurile de desfășurare a acestora sau la modificările de ultim moment în programul lor;

 • Numele școlii și clasa: folosim aceste date pentru a stabili componența grupelor;

 • Data nașterii: pentru a personaliza experiența pe care urmează să o ai în cadrul unuia dintre cursurile noastre;

 • De unde ai auzit de noi, orașul în care locuiești: pentru a avea o mai bună înțelegere a persoanelor interesate de activitatea pe care o desfășurăm în scopul de a promova mai eficient programele și proiectele noastre.

 

Website-ul nostru colectează și următoarele categorii de date:

 • IP/browser/dispozitiv: pentru a determina cum folosești website-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca informația să fie accesibilă mai ușor;

 • folosim cookie-uri: Pentru mai multe informații despre cookie-uri, te rugăm să accesezi pagina dedicată, unde le vei găsi grupate pe categorii. Poți oricând să revizuiești acordul oferit pentru acceptarea cookie-urilor apăsând butonul Cookie Settings din josul paginii.

 

NU colectăm date considerate sensibile/cu caracter special (printre care: informații referitoare la rasă sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sănătate, preferințe sexuale sau cazier judiciar).

 

Acordul tău este opțional. Este posibil însă ca, fără acordul tău pentru prelucrarea anumitor date, să nu putem desfășura optim activitatea ( ex.: în lipsa unor date obligatorii nu putem prelucra înscrierile).

Drepturile utilizatorilor

Conform legislației în vigoare, ca utilizator al website-ului debatex.ro de la care se prelucrează datele personale, ai următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către organizație, conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare ca modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare: dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către reprezentanții DebateX a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • dreptul la ștergerea datelor*, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”): în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul

*este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, organizația să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor: 

  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit

  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către organizație către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al DebateX sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care organizația poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consideri necesar.

Durata stocării datelor

În principiu, Grupul EDUKON va prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

În cazul în care ești client, vom prelucra datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina noastră (ex.: în cazul documentelor justificative financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

Controlul datelor tale

În cazul în care îți dorești să te dezabonezi de la informările pe care le trimitem cu scopul promovării activităților pe care le desfășurăm, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail debatex@ardor-muntenia.ro sau îți vom pune la dispoziție un buton de dezabonare, atunci când este aplicabil. 

 

În cazul în care ai nevoie de informații suplimentare despre modalitatea în care procesăm datele tale sau îți dorești să ne comunici că vrei să îți retragi acordul oferit pentru prelucrarea datelor, ne poți contacta oricând la: debatex@ardor-muntenia.ro.

bottom of page